NIVEL 1

EL CAMÍ DEL DESCOBRIMENT INTERIOR

Un curs per persones que volen aprendre a gestionar les seves emocions, trobar equilibri i pau interior,  a recuperar  la confiança interior, viure amb integritat personal i autoritat, millorar les seves relacions, millorar la seva salut, trobar claredat sobre el que volen i qui són, i canviar les seves vides cap a una direcció més alineada a un destí millor.

Per persones que volen accelerar la seva transformació i connectar amb la fortalesa interior, poder personal, millorar les seves vides per evolucionar cap a nivells més avançats d’espiritualitat.  

NIVEL 2

OBRE EL COR A LES FREQÜÈNCIES DE L’AMOR 

Sanar i obrir el cor és essencial per la teva evolució de consciència cap a estats més elevats d’unió amb el teu Ser Superior. Aquest curs et permet anar cap a una profunda sanació de traumes personals i familiars per experimentar més amor, felicitat i confiança. 

Incrementa autoestima i t’acosta a l’amor incondicional a través de la dolçor i la compassió. T’introdueix a les ensenyances de la consciència Krística. Et connecta amb l’espurna Divina i a la Font de tota Consciència. Entres en estats de plena Presència. 

ELS CODIS DE L’ABUNDÀCIA

Un curs per a persones que volen viure una vida conscient, incrementar el flux d’abundància mentres s’alineen al seu propòsit de vida. 

Els codis de l’abundància t’ajuden a desbloquejar el flux d’abundància i a obrir les portes a les oportunitats, diners, relacions, idees, projectes que entrin a la teva vida amb fluidesa i magnetisme. 

Ser abundant no és només aconseguir un desig. Ser abundant és un estat del Ser que genera abundància de forma consistent. 

NIVEL 3

ATRAU A LA TEVA ÀNIMA BESSONA  I VIU UNA RELACIÓ DE PARELLA CONSCIENT

Hi ha relacions de parella que han vingut a fer-te evolucionar, hi ha relacions de parella que quan us trobeu, és per posar-vos al servei dels altres. 

Aquesta formació et prepara per elevar la teva freqüència al nivell d’atraure la teva ànima bessona, aprendre a cultivar la relació amb la teva ànima bessona i viure una relació de parella conscient. 

També és adequada per persones que ja han trobat la seva ànima bessona i es troben en moments de turbulències i volen elevar la seva relació cap a una maduresa, balanç, comunicació oberta, i amor profund per viure en plena consciència.

ENTRA A LA NOVA ESPIRAL EVOLUTIVA D’ASCENSIÓ PLANERÀRIA

LES PODEROSES FREQÜÈNCIES DEL PORTAL DE LLEÓ

Aquestes 6 poderoses  transmissions energètiques i activations et preparen per fer un salt quàntic cap a una millor versió de tu mateix mentres reps una profunda purificació dels aspectes més densos subconscients, una massiva actualització del teu sistema operatiu, una increïble obertura a estats expandits de consciència i et prepara per rebre noves fonts d’abundància. 

NIVEL 4

ASCENDINT A LA DIVINA PRESÈNCIA

Aquesta formació et porta a la Maestria Interior.  El retorn a la unió amb la Divinitat, connectar amb el teu ple potencial, expandir la teva consciència a estats multidimensionals, alinear-te amb el teu propòsit de vida, rebre guia interna des de dimensions superiors , entrar en un profund estat de neutralitat sense que t’afecti el caos exterior i tenir la capacitat d’afectar positivament en el camp col.lectiu

THE DESCENT OF THE DIVINE INTO THE PHYSICAL FORM. (NOMÉS DISPONIBLE EN ANGLÈS)

  • 12 Initiations through the different temples of Egypt to allow the Soul to be embodied into the physical form by opening the seals to activate the Divine Human.
  • Balancing the polarities to allow the sacred union of masculine and feminine within to be integrated as One Unified Being. 
  • Activating the principle of Divinity with the Holy trinity of Divine Masculine or Ascended Power , Divine Feminine or Divine Love and Divine Child or the Golden frequencies of Horus, the enlightened Being in  the Human form. 3 strand DNA activation
  • Receiving of the frequencies of the Cosmic Mother, the return of the planetary Divine Love. Activating the ancient wisdom and knowledge of the ancient civilization of Egypt
  • Activation of the planetary crystalline network transmitting the new codes and information. Activating the Lemurian Codes and ancient wisdom.