LES PODEROSES FREQÜÈNCIES DEL PORTAL DE LLEÓ

Accedeix a una nova espiral ascendent per saltar cap a una línia de temps de prosperitat, abundància, amor i harmonia amb la culminació al Portal de Lleó.

A través de les poderoses alineacions astrològiques descarregarem un nou còdex per entrar en una nova espiral ascendent que et portarà a una expressió molt més expandida de tu mateix, evolucionar de forma accelerada i saltar cap a una nova línia de temps on la Terra ja ha ascendit per viure en plena abundància, generositat, amor, pau i harmonia.

Ara entrem en un dels moments crucials durant l’any per poder fer aquesta transició amb el Portal de Lleó.

Com ja saps, l’any solar comença el 26 de juliol amb l’alineació del Sol i la Terra amb l’estrella Sirius, aquesta conjunció entre directament en alineació creant una enorme entrada d’onades de llum procedents del Gran Sol Central que ens permet accedir a una nova espiral d’ascensió, l’any solar finalitza el 24 de juliol i el dia 25 de juliol és el dia fora del temps, dia especial per tenir accés a una profunda alliberació de karma.

La conjunció comença el 26 de juliol amb el seu pic el 8/8 amb el Portal de Lleó, quan els vels entre realitats són més prims creant una finestra còsmica per rebre aquestes energies que ens permetin fer un salt quàntic cap a una expansió més gran i accedir a una nova línia de temps. Aquest portal estarà obert fins el 10 d’Agost.

ALLIBERA’T DEL KARMA MÉS PROFUND SOSTINGUT EN LA TEVA MENT SUBCONSCIENT DE FORMA ACCELERADA 

25 de Juliol.  El dia fora del temps.

Aquesta transmissió serà molt poderosa per desbloquejar tot el que t’impedeix continuar avançant, deixar enrere els que et manté estancat, anar a les profunditats del teu ser en la part més subconscient per alliberar-te i ser lliure per entrar en l’espiral ascendent. 

Aquesta transmissió és crucial per preparar-te per l’obertura del nou any solar i l’obertura del portal estel·lar per connectar amb el nou còdex entrant procedent de Sirius.

Deixaràs espai per a rebre noves freqüències i poder elevar la teva vibració i el teu quocient de llum. 

 OBERTURA DEL PORTAL ESTEL·LAR I CONTENIDOR ENERGÈTIC

26 de Juliol

Ens connectarem amb les freqüències entrants procedents del Portal de Lleó, establint increïbles intencions d’abundància i salut, prosperitat i amor per a tots.

Estem en temps de gran manifestació i utilitzarem aquestes energies per accelerar el nostre potencial. Activarem el cos de llum diamant i el cos de llum de l’arc de Sant Martí que són les freqüències més elevades. 

ACCEDEIX A UNA VISIÓ EXPANDIDA MÉS ENLLÀ DEL VEL DE LA DUALITAT

28 de Juliol –  Lluna nova a LLeó.

Aquesta alineació astrològica permetrà expandir la teva consciència per veure més enllà del vel de les limitacions, enretirar-te de la teva personalitat per veure des de la perspectiva  del teu Ser Superior i  la visió de la Divinitat, per comprendre tot el que has escollit experimentar, tenir una comprensió més expansiva de la realitat i el que passa a la teva vida. 

Aquesta nova perspectiva et permetrà veure més enllà de la personalitat limitada i connectar amb la teva Divina Presència d’una manera més unificada. 

Tot tindrà un sentit molt més gran i una perspectiva més integrada del que has estat visquent, seràs capaç de veure com tot està interrelacionat, accedir a una nova comprensió que et permetrà tenir el coratge per afrontar qualsevol situació en la qual hagis estat vinculat per resoldre-la de forma harmoniosa. 

A través d’aquesta nova visió, seràs capaç de veure més enllà de la dualitat,  per escollir veure i percebre des d’una visió de saviesa per experimentar la vida amb alegria, i permetre que el teu Ser Superior et guiï en tot moment. 

Seràs capaç de accedir a un poder superior, connectar amb la teva intuïció per rebre comprensió i saviesa superior que et donaran una direcció més clara de la teva vida, i el coratge per caminar en aquesta direcció amb la profunda convicció que és la direcció correcte i que estas dirigit/da per accedir a una línia de temps millor del que havies experimentat fins ara. 

Aquesta expansió et permetrà connectar amb tu mateix/a i els altres des d’una perspectiva diferent. Això crearà un reset en la manera com sents, la perspectiva que tens de la teva realitat i et sentiràs molt més connectat/da amb el teu cor, per escollir pensar, sentir i actuar en coherència amb el teu cor enlloc de fer servir la teva ment. 

REP LES CLAUS PER RECORDAR LES ENSENYANCES I SAVIESA ANCESTRAL PROCEDENT DE SIRIUS 

30 de Juliol.

Si ets una ànima que tens una connexió especial amb Sirius, o et sents atreta a ella, has estat en les seves escoles reben les ensenyances i lliçons. Tota aquesta informació ha estat dipositada en el camp de memòria dels Registres Akàshics del planeta. Ara és el moment en el qual se’t donaran les claus per accedir a aquest coneixement i elevada saviesa ancestral. Sirius està especialitzat en preparar les ànimes per encarnar al planeta Terra.

Aquesta activació durant l’alineació astrològica, es crearà un pont entre aquesta realitat i Sirius per crear una connexió conscient i recordar les memòries de tot el que vas aprendre.

Viatjarem al Consell Còsmic de Sirius, el teu Ser rebrà una massiva actualització per permetre accedir a l’espiral d’ascensió a través d’una iniciació.

 

EL SALT DE LÍNIES DE TEMPS CAP A UNA REALITAT DE PROSPERITAT, ABUNDÀNCIA I D’AMOR

d’agost – Portal de Lleó. 

Acabarem aquestes transmissions el portal de Lleó el 8/8, on entrarà el nou còdex a través de les freqüències entrants per canviar el sistema operatiu del teu cos i passar per una massiva actualització.

Durant el portal de Lleó, és quan els vels de la realitat són més prims en totes les línies de temps, aquests vels entre el món espiritual i el món material són més accessibles que en cap altre moment de l’any i l’energia còsmica flueix amb molta més intensitat a través d’aquesta finestra que s’obre durant aquest període fins el 10 d’Agost. Aquesta finestra energètica permetrà el teu salt a noves línies de temps en alineació amb la Terra ja ascendida, línies de temps per accedir a una massiva actualització en l’abundància, riquesa i generositat en cada àrea de la teva vida.

Hauràs entrat en l’espiral ascendent per a una realitat molt millor del que has experimentat fins ara. El nou còdex s’haurà descarregat en el teu sistema energètic, nova informació a les teves cèl·lules, el teu camp bio-energètic per ser capaç de sostenir més llum i permetre accelerar la teva transició cap a dimensions més elevades de consciència i un profund despertar per la via accelerada.

TANCAMENT DEL PORTAL ESTEL·LAR. SELLAR I CRISTAL·LITZAR  TOTA AQUESTA ENERGIA

10 d’agost

Cristal·litza tota aquesta expansió i integra tota aquesta llum. Prepara’t per reajustar-te a la teva nova versió.  Entraràs en un període de massiva actualització, et caldrà connexió amb la naturalesa i descans per a permetre activar el nou sistema operatiu. 

Connectarem amb la Terra perquè s’anclin aquestes energies i  perquè tot el que s’ha realitzat en el camp energètic es manifesti en la matèria. 

NO ET POTS CONNECTAR ONLINE A L’HORA PREVISTA?  

No hi ha cap problema, pots fer les transmissions al teu ritme, les tindràs disponibles i les pots tornar a repetir. Aquestes transmissions estaran gravades amb les energies de les alineacions astrològiques i rebràs tota la potència d’elles.