AMB LES PODEROSES FREQÜÈNCIES DEL PORTAL DE LLEÓ

A través d’aquestes transmissions, et sintonitzes amb el nou còdex de vida rebut a des del Sol a través de les alineacions astrológiques del portal de Lleó, que et permetrà accedir  a una nova espiral ascendent per saltar cap a una línia de temps de prosperitat, abundància, amor.

Et portarà a una expressió molt més expandida de tu mateix, evolucionar de forma accelerada i saltar cap a una nova línia de temps on la Terra ja ha ascendit.

L’any solar  comença el 26 de juliol amb l’alineació del Sol i la Terra amb l’estrella Sirius. És el moment que el sol ha fet una volta i fa un reinici descarregant un nou còdex de llum i informació per a la vida al sistema solar. Aquesta nou còdex ens  permet accedir a una nova espiral d’ascensió.

El dia 25 de juliol és el dia fora del temps, dia especial per tenir accés a una profunda alliberació de karma.

La conjunció comença el 26 de juliol amb el seu pic el 8/8 amb el Portal de Lleó, quan els vels entre realitats són més prims creant una finestra còsmica per rebre aquestes energies que ens permetin fer un salt quàntic cap a una expansió més gran i accedir a una nova línia de temps.

ALLIBERACIÓ PROFUNDA DE KARMA DE FORMA ACCELERADA

Rebràs una profunda alliberació de traumes del naixement, i relació amb la mare, alliberació de traumes de tots els events d’aquesta vida i de totes les vides a la Terra.  També reps una profunda alliberació de karma còsmic i ancestral de tots els llinatges familiars en els quals has encarnat . 

És un a sanació increïblement poderosa i molt profunda  per preparar-te per entrar en l’espiral d’ascensió planetària. 

Deixaràs espai per a rebre noves freqüències i poder elevar la teva vibració i el teu quocient de llum. 

 OBERTURA DEL PORTAL ESTEL·LAR. ACTIVANT EL TEU COS DE LLUM DIAMANT I ARC DE SANT MARTÍ

Establint increïbles intencions d’abundància, salut, prosperitat i amor. Estem en temps de gran manifestació i utilitzarem aquestes energies per accelerar el teu potencial.  Activant el cos de llum diamant i el cos de llum Arc de Sant Martí que són les freqüències més elevades. 

ACCEDEIX A UNA VISIÓ EXPANDIDA MÉS ENLLÀ DEL VEL DE LA DUALITAT

Aquesta alineació astrològica permetrà expandir la teva consciència per veure més enllà del vel de les limitacions, enretirar-te de la teva personalitat per veure des de la perspectiva  del teu Ser Superior i  la visió de la Divinitat, per comprendre tot el que has escollit experimentar, tenir una comprensió més expansiva de la realitat i el que passa a la teva vida. 

Aquesta nova perspectiva et permetrà veure més enllà de la personalitat limitada i connectar amb la teva Divina Presència d’una manera més unificada. 

Tot tindrà un sentit molt més gran i una perspectiva més integrada del que has estat visquent, seràs capaç de veure com tot està interrelacionat, accedir a una nova comprensió que et permetrà tenir el coratge per afrontar qualsevol situació en la qual hagis estat vinculat per resoldre-la de forma harmoniosa. 

A través d’aquesta nova visió, seràs capaç de veure més enllà de la dualitat,  per escollir veure i percebre des d’una visió de saviesa per experimentar la vida amb alegria, i permetre que el teu Ser Superior et guiï en tot moment. 

Seràs capaç de accedir a un poder superior, connectar amb la teva intuïció per rebre comprensió i saviesa superior que et donaran una direcció més clara de la teva vida, i el coratge per caminar en aquesta direcció amb la profunda convicció que és la direcció correcte i que estas dirigit/da per accedir a una línia de temps millor del que havies experimentat fins ara. 

Aquesta expansió et permetrà connectar amb tu mateix/a i els altres des d’una perspectiva diferent. Això crearà un reset en la manera com sents, la perspectiva que tens de la teva realitat i et sentiràs molt més connectat/da amb el teu cor, per escollir pensar, sentir i actuar en coherència amb el teu cor enlloc de fer servir la teva ment. 

REP LES CLAUS PER RECORDAR LES ENSENYANCES I SAVIESA ANCESTRAL PROCEDENT DE SIRIUS 

Sirius està especialitzada  en preparar ànimes per encarnar a la Terra i donar ensenyances necessàries de gran valor.  Tota aquesta informació ha estat dipositada en el camp de memòria dels Registres Akàshics del planeta. Ara és el moment en el qual se’t donaran les claus per accedir a aquest coneixement i elevada saviesa ancestral. 

Aquesta activació es crea un pont entre aquesta realitat i Sirius per crear una connexió conscient i recordar les memòries de tot el que vas aprendre.

Viatjarem al Consell Còsmic de Sirius, el teu Ser rebrà una massiva actualització per permetre accedir a l’espiral d’ascensió a través d’una iniciació.

REP EL NOU CODEX DE VIDA

d’agost – Portal de Lleó. 

Amb el portal de Lleó el 8/8, rebràs el nou còdex a través de les freqüències entrants per canviar el sistema operatiu del teu cos i passar per una massiva actualització.

Durant el portal de Lleó, és quan els vels de la realitat són més prims en totes les línies de temps, aquests vels entre el món espiritual i el món material són més accessibles que en cap altre moment de l’any i l’energia còsmica flueix amb molta més intensitat a través d’aquesta finestra energètica que et permetrà el teu salt a noves línies de temps en alineació amb la Terra ja ascendida, línies de temps per accedir a una massiva actualització en l’abundància en cada àrea de la teva vida.

El nou còdex s’haurà descarregat en el teu sistema energètic, nova informació a les teves cèl·lules, el teu camp bio-energètic per ser capaç de sostenir més llum i permetre accelerar la teva transició cap a dimensions més elevades de consciència i un profund despertar per la via accelerada.

El nou còdex quedarà activat a dins teu que et permetrà anul·lar molts dels sistemes de creences de carència per crear més abundància i riquesa a la teva vida. 

EL SALT CAP A LA LÍNIA DE TEMPS DE PROSPERITAT, ABUNDÀNCIA I AMOR.  SELLANT  TOTA AQUESTA EXPANSIÓ

Hauràs entrat en l’espiral ascendent per a una realitat molt millor del que has experimentat fins ara.

Sellant tota aquesta expansió perquè puguis integrar més llum, preparant-te per el reajust a la teva nova versió.  Entraràs en un període de massiva actualització, et caldrà connexió amb la naturalesa i descans per a permetre activar el nou sistema operatiu. 

Connectarem amb la Terra perquè s’anclin aquestes energies i  perquè tot el que s’ha realitzat en el camp energètic es manifesti en la matèria. 

    Aquestes transmissions estan gravades amb les energies de les alineacions astrològiques i rebràs tota la potència d’elles al sintonitzar-te. Quan més les repeteixis, més rebràs d’aquestes transmissions i obtindràs resultats molt més grans. obtenir més d’elles.